Voetballen

 Sportclub Kotten  
 

   Uit de begintijd, nog bij Aalberink
 

 

 Historie van Sportclub Kotten

Op 4 april 1932 kwam een zestiental jongens bij café Schreurs bijeen om te luisteren naar B. Boxem, die van plan was een voetbalclub op te richten. Zijn betoog sloeg aan, want ze gaven zich meteen op als lid en er werd ook meteen een bestuur gevormd. Dat zag er als volgt uit. G. Beskers werd voorzitter, B. Boxem secretaris en Joh. Schreurs, W. Hesselink en B. Boeijink vormden de rest van het bestuur.
De eerste vijf jaar werd er gespeeld op een terrein van W. Hesselink voor de huur van 25 gulden per jaar.
Sportief ging het helemaal niet slecht, want in 1938 speelde men reeds in de eerste klas van de GVB.

Derde van links staand: r Willy Lengwenus

Er was op een gegeven moment sprake van verhuizing naar een locatie achter gebouw Wilhelmina. Er ontstonden twee kampen en het voortbestaan van Spcl. Kotten dreigde te mislukken. Gelukkig kwam alles nog goed en men besloot een extra veld aan te leggen achter café Schreurs.
Bij het veertigjarig jubileum werden vier leden gehuldigd, te weten de heren W. Schreurs, Joh. Schreurs, F. Meerdink en G. Nijweide.

Ga voor nieuws e.d. over deze fusieclub naar de eigen website www.fctrias.nl
 

Men was inmiddels naar een terrein achter café Schreurs verhuisd. Daar stond een timmerwerkplaats en een schuur en deze deden dienst als kleedlokaal. Wassen deed men buiten in teilen en emmers.
Toen kwam de oorlog en sommigen moesten onder de wapenen. Het terrein werd bovendien gebruikt om er loopgraven in aan te leggen.
Na de oorlog zijn er nog verschillende hoogte-, maar ook dieptepunten geweest. In 1968 kreeg men een nieuwe kleedgelegenheid en in 1969 kon men een tweede veld in gebruik nemen.
 


We houden ons aanbevolen voor historische gegevens en foto’s van Spcl. Kotten toen!

Gegevens:
M.i.v. 1 juli 2002 is Spcl. Kotten samen met de voetbalverenigingen Ratum en Fortuna verder gegaan onder de naam FC Trias.