Wegen

 

Er lopen door Kotten verscheidene wegen.
We zullen een alfabetische opsomming geven.

In het menu links vind je de namen van de wegen die geheel of gedeeltelijk door Kotten lopen.
Door op een weg te
klikken kun je informatie opvragen over bewoners, boerderijnamen en historische of andere gegevens.

Vóór 1 januari 1994 hadden de wegen in de buurtschappen geen officiële naam voor de post. Kotten had een eigen postcode nl. 7116 en de huizen werden aangeduid met een nummer, voorafgegaan door een letter behorende bij de desbetreffende buurtschap. Voor Kotten was dat de H.

Wilde je iemand een brief sturen in Kotten, dan kon dat als volgt:
 J.Jansman   
 H121                
 7116 LG Kotten 

Dit was in feite voldoende. Vaak schreef men er toch ook Winterswijk bij. Op 1 januari 1994 kwam er een algehele adreswijziging voor de buurtschappen en Kotten was van nu af aan ondergebracht bij Winterswijk met de eigen postcode 7107. Na wat strubbelingen kreeg men gedaan, dat in de telefoongids de buurtschappen een eigen plaatsje kregen. De vermelding voor Kotten is Winterswijk-Kotten

Foto’s:
Linksboven Sieverdinkweg
Links: Vosseveldseweg


Hiernaast zien we een briefkaart afgestempeld op 30 april 1940, ruim een week voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Het typerende aan de kaart is, dat er noch een adres, noch een boerderijnaam op staat. Toch is deze briefkaart aangekomen.

Postcodes en straatnamen waren kennelijk niet nodig voor de postbode op een buurtschap om de post toch op het juiste adres af te leveren. De boerderijen hadden allemaal een nummer. Deze nummering is ook al eens aangepast. Zo had de bewoner hiernaast vroeger nummer H109 en later H124.

“Kotten bij Winterswijk” was voldoende geadresseerd