Verenigingen

 


Er zijn verschillende verenigingen in Kotten. We geven een opsomming
(gegevens infoboekje Gemeente Winterswijk en inzending per e-mail):

Gymnastiek

KGV Kottense Gymnastiek Vereniging
secr. R. Schreurs,   tel.  0543-795111

email: kgvkotten@gmail.com

website: www.kgv-kotten.nl

Motor- en autosport

KACC Kottense AutoCross Club
secr. G Rauwerdink tel 06-13266981
Zie: www.kacc.nl

Schietsport

SVK SchietVereniging Kotten
secr. E. ter Haar tel.  563423

Voetbal

FC TRIAS
secr. J Wilterdink tel 563580
zie: http://www.fctrias.nl/

Toneel

TOEP Tot Ontspanning En Plezier
secr. J. Roerdinkholder, tel. 563662

zie: www.toep.nl

Muziek

Concordia
secr. J Heijnen
tel. 563365

www.concordia.nl

Zang

Gemengd Koor Kotten
secr.
A Wilterdink, tel. 563316

Tourfietsclub

F.T.C. Kotten
secr. B Rhebergen  tel. 563642

Overige

Mickey
A Roerdinkholder 563925
Historische Kring Kotten
vereniging tot behoud van cultuurhistorische waarden in Kotten
secr. H te Kulve  tel. 521359

Stichting Kottens Belang
secr. D Eggink, tel. 563331
skbkotten@hotmail.com

Vereniging Wilhelmina Kotten
secr. A. Grievink, tel. 563472
www.wilhelmina-kotten.nl

Kottense Koetsen Kearls
J Toebes 563546

Stichting Vrienden van de Beach-Party
secr. B.H. ten Dolle, tel 563555
Mocht deze lijst niet meer actueel zijn, laat het ons weten!