Toneel

 Toneelvereniging TOEP www.toep.nl  
 

 

  

 

 Historie van de toneelvereniging TOEP  

De toneelvereniging Toep werd op 6 april 1946 in een vergadering onder voorzitterschap van Wim Konings opgericht. De andere leden van het dagelijks bestuur waren Willy de Roos (penningmeester), Willem Wilterdink (secretaris), Wiet ten Haken, Jo te Selle en Jo Hesselink. De betekenis van het letterwoord Toep is Tot Ontspanning En Plezier. Als regisseur werd meester Gribbroek bereid gevonden.
De eerste uitvoering was op 9 oktober 1946 in het Feestgebouw te Kotten en ook de volgende avond, een zondag, werd er weer gespeeld. Er werden twee stukken opgevoerd, te weten Het nichtje van de overste en De Amerikaanse vliegenvanger. Na de uitvoering kon men zich opgeven als donateur en daar werd door ongeveer 100 personen gehoor aan gegeven.


Het feestgebouw Wilhelmina, of ook wel de Tente genoemd, was eigenlijk voor het geven van toneelvoorstellingen niet zo erg geschikt. Er waren weliswaar twee podia, maar door de aanwezigheid van de pijlers die de constructie van het dak moesten dragen, was het zicht naar het toneel toe niet altijd even goed. Meestal werd het toneel links gebruikt en men kon dan ook alleen in het linker deel van de zaal vrij op het toneel kijken. Het rechter deel van de zaal, voor het schap, kon slecht gedeeltelijk bezet worden, omdat men anders geen goed zicht op het toneel had.  


Gebouw Wilhelmina, de “Tente”

Meester Smit speelde zelf altijd mee met het traditionele SintNicolaas-toneel, opgevoerd door de leerkrachten van de lagere scholen. (Zo heetten de basisscholen nog).
Hij zou pas na 14 jaar het regisseursschap aan Jan Woordes overdragen.In 1956 werd er samen met de muziekvereniging Concordia een revue ten beste gegeven en vanaf die tijd ontstond de Grenskapelle, bestaande uit leden van Concordia. De muziek die ten gehore werd gebracht was hoofdzakelijk van het Tiroler genre en ook werd erbij gezongen door enkele dames, o.a. de Mogriowo,s (Mooie Grieten Oet ’t Woold) of Bertus Leemkuil. 
De muzikale leider en ook componist van enkele liedjes was Gerrit Heijnen uit de Brinkheurne met z’n ’trekzak’. 
 


Er werden in de loop der tijd dan ook enkele verbouwingen doorgevoerd om de toestand te verbeteren. In 1965 waren de keuken en de toiletten aan de beurt en in 1973 werden eindelijk de hinderlijke pijlers verwijderd., maar de echt grote verbouwing kwam in 1979, met o.a. het plaatsen van een nieuw dak. natuurlijk moest na elke verbouwing een groots openingsfeest gegeven worden en ook Toep heeft hier een steentje aan bijgedragen
In 1950 werd er gewisseld van regisseur en weer werd een onderwijzer van school Kotten gevraagd deze taak op zich te nemen.


    De Toep in actie

In 1966 werd een openluchtspel opgevoerd op het “Wieber”, een stukje natuurgebied achter de Tente, omgebouwd door leden van

Hoewel we beter geen namen kunnen noemen, omdat dan altijd enkele mensen worden vergeten, moet toch de naam Hulzer Willem in dit verband genoemd worden. Zijn eigenlijke naam is Willem Wilterdink en onder die naam heeft hij ook verschillende boekjes en historische geschriften het daglicht doen zien. Maar aangezien we het nu over de Toep hebben, is het ook onvoorstelbaar wat deze man allemaal gedaan heeft. Van vertalen van stukken naar het Kottens plat tot het zelf schrijven van stukken om uitgevoerd te worden, tot het zelf spelen in toneelstukken, zowel op het toneel als ook in het openluchttheater, waar we het mnog over zullen hebben. Ook als drijvende kracht bij de Revue en later met Hulzer Willem en Ziene Leu heeft hij ontelbare malen op het toneel gestaan.

 
Kijk ook op de website van TOEP: www.toep.nl
 

 Toep tot openluchttheater. Het eerst opgevoerde stuk, Stefan Borkus, was een dermate succes, dat besloten werd om de zoveel tijd een stuk voor het voetlicht te brengen in de open lucht. Ook later was het alle avonden weer bomvol als er gespeeld werd en moest er soms een extra avond gegeven worden om alle belangstellenden tevreden te stellen.
Zoals gezegd werd Jan Woordes de derde regisseur van Toep, maar in 1987 kwam Peter Schot (weer een schoolmeester) hem opvolgen. Momenteel is hij dat nog steeds.
Het is geenszins de bedoeling hier een volledig historisch overzicht te geven van de activiteiten van Toep. Wie zich meer wil oriënteren, raden we het boek ’50 Jaar Toep’ aan, uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van deze bloeiende toneelvereniging in 1996. (Bibliotheek Winterswijk)