Haverkampstegge

 
Nr. Bewoner Boerderijnaam
1 Huiskamp
2 Haverkamp
3 Maathuis
4 .
5 Maathuis
6 Kunners
7 Veldhuis
8 Nieuw Hulzen
9 Beernink
10 Nieuw Hulzen
11 Nijenhuis
11a Nijenhuis
12 Hogeweg
13 Lankheet

Deze weg is vernoemd naar de boerderij Haverkamp, welke hier links staat afgebeeld.

Bij de oorspron
kelijke boerderij is een nieuw woonhuis gebouwd door de familie Meinen.

Haverkamp

 

Helemaal links Kunners aan de voorkant.
Er wonen twee gezinnen in

Hiernaast zien we Veldhuis.
Er was nog een boerderij Veldhuis,  (afgebroken)

Kunners
Veldhuis
 

Helemaal links de boerderij Nijenhuis. Voor de eigenlijke boerderij is een huisje gebouwd. De vroegere “nendeuren” zijn vervangen door glas.
Nijenhuis
Nieuw Hulzen