Vereniging Wilhelmina

Vereniging Wilhelmina

 Omdat na 13 jaar feestvieren bij Mensink (boven) de behoefte ontstond aan een geschikter gebouw met een meer centralere ligging, besloot men tot de bouw van de ’tente’ op de plek waar ze nu nog staat.(onder)

DSC 8720

Gebouw Wilhelmina, ”Unze Tente” na de verbouwing van 2010


Tijdens de jaren van de Eerste Wereldoorlog werd er op verzoek van de koningin geen feest gevierd. In 1920 heeft men dan eindelijk zijn ‘eigen’ muziek, want een jaar daarvoor werd de muziekvereniging Concordia opgericht. In 1923 is er een extra groot feest vanwege het 25-jarig bestaan van het gebouw, alsmede het het konninginneschap van Wilhelmina over die periode. De beide avonden worden besloten met vuurwerk en van die tijd stammen ook de beide (oude) stenen leeuwen op sokkel voor het gebouw.
Als in 1929 het gebouw aan reparatie toe is, besluit men een aanbesteding te houden onder de Kottense timmerlieden. In 1932 wordt de heer Te Brummelstroete, beter bekend als Timmer Hendrik, benoemd tot erelid, omdat hij meer dan 40 jaar lid is geweest en te kennen heeft gegeven er nu wel eens mee te willen stoppen.
Het feestgebouw moet nodig verbeterd worden, anders mag er geen feest meer in worden gegeven en na met moeite gelden bijeengebracht te hebben, kan de Kottense bevolking op 15 augustus overgaan tot de heropening van het gebouw. Het blijkt echter, dat het ingezamelde geld niet toereikend is om de kosten te dekken, maar enkele ondernemers zijn zo vriendelijk enkele voorzieningen te schenken.

Langzamerhand werd alles weer normaal en in de daaropvolgende jaren gaat alles weer naar wens en houdt men zelfs een aardig bedrag over in de kas, wat men wil reserveren voor verbetering van het gebouw. De wc’s zijn nodig aan vervanging toe, temeer daar ze buiten het gebouw staan en lang niet meer voldoen aan de eisen der tijd. Na eindeloos vergaderen en getouwtrek met de gemeente, het Rijk en de Provincie besluit men de ’tente’ te verbouwen volgens een plan van jaren terug, vanwege de kosten. In november 1965 is het eindelijk zover en beschikt men over een goede keuken en dito wc’s, terwijl het toneel ook verbreed werd.

 

DSC 8743


Poort tot Nationaal Landschap Winterswijk


DSC 8745

Dialectbord met ”de beake” , geschreven door Hulzer Willem en Bertus Leemkuil , gevestigd aan Gebouw Wilhelmina

Historisch overzicht

In Kotten wordt in 1885 wordt voor het eerst volksfeest gevierd bij Jannööken Mensinck, een café dicht bij de grensovergang in de tuin en in een schuur achter het café. Dat gebeurde op 31 augustus op de verjaardag van de toen 5 jaar geworden prinses Wilhelmina. Men stuurde haar een telegram, naar het Loo, om haar te feliciteren en men kreeg ook een bedankje terug. De naam Wilhelmina werd gekoppeld aan de vereniging en ook aan het latere feestgebouw.

Er werden aandelen uitgegeven om aan geld te komen en de grond verkreeg men in erfpacht van een feestcommissielid. Op 6 september 1898 werd het gebouw Wilhelmina geopend, tegelijk met de inhuldiging van prinses Wilhelmina tot koningin. Traditioneel hield men het volksfeest in Kotten op 31 augustus (de verjaardag van koningin Wilhelmina) en 1 september, maar daar moest men later van afstappen.
In 1910 wordt het 25-jarig bestaan van de vereniging gevierd met o.a. het uitreiken van een medaille aan “den olden Sikker”, jaren president van de vereniging. De muziek wordt verzorgd door muzikanten uit Oeding en Weseke, omdat Kotten nog geen eigen muziekvereniging kende.
Geen feest zonder drank, en omdat er wel een ‘schap’ in de ’tente’ was, maar geen vaste vergunninghouder, werd het verpacht aan caféhouders uit de buurt, zoals ‘de Schreur‘ en ‘de Lindebeumer‘ en later Slatman.

DSC 8721
Een van de twee nieuwe leeuwen voor het gebouw

Op 31 januari 1938 wordt prinses Beatrix geboren en de feestcommissie trakteert ieder kind in Kotten op een snee krentenbrood met chocolademelk en tevens krijgen ze een reep chocola en een sinaasappel. Hetzelfde jaar viert men op 31 augustus het veertigjarig bestaan van het gebouw en van dezelfde regeringsperiode van Wilhelmina. Overal op de grens van Winterswijk worden vreugdevuren ontstoken en zo ook in Kotten tegenover café Holstegge aan de grens.
Helaas wordt het volksfeest vieren jaren onderbroken door de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog moet men eerst de schade herstellen aan het gebouw en ook de leeuwen voor het gebouw zijn de oorlog niet ongeschonden doorgekomen. Er wordt gecollecteerd onder de Kottense bevolking, wat f 3000,- opbrengt. Er komt een gedenksteen te staan bij het gebouw en men besluit weer feest te vieren op de manier zoals men dat voor de oorlog ook heeft gedaan.
Dat levert op sommige gebieden nog een probleem op, omdat veel nog op de bon is of zelfs helemaal niet te krijgen. Er wordt zelfs bowl ingezameld. Bovendien ligt de Aalbrinkbrug er nog uit en kan men niet de route door de Plantenhoek en Geelinkhoek volgen.

DSC 8740


DSC 8741Al eerder werd gezegd, dat traditioneel het Kottens feest op 31 augustus en 1 september wordt gehouden, maar dat wordt op den duur moeilijker, omdat niet iedereen meer in de agrarische sector werkt en derhalve vrij moet nemen van zijn werk. Men besluit dan om het feest het tweede weekend in september te houden op vrijdag en zaterdag.


In 1985 is het zover, dat de vereniging het 100-jarig bestaan kan vieren en er wordt weer van alles georganiseerd en ook nu doen de Bomskers weer van zich spreken met een speciale film.

Natuurlijk is er nadien ook weer van alles gebeurd en heeft men volksfeest gevierd, maar hier willen we ons historisch overzicht besluiten.

KIJK OOK OP WWW.WILHELMINA-KOTTEN.NL