Historische Kring

Sinds april 2017 is de Stichting Historische Kotten ingeschreven als stichting en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.
Ook bezitten zij sinds die datum de ANBI-status (zie onze site: www.historischekringkotten.nl)
Het bestuur van de Stichting Historische Kring Kotten wordt anno 2020 gevormd door:

 • Henk te Kulve (voorzitter)
 • Johan H. Toebes (secretaris)
 • Wim Schreurs (penningmeester)

Logo van de SHKK

Het beeldmerk dat wij gebruiken op onze site en alle andere uitingen zoals correspondentie is een ontwerp van één van onze vrienden Arjan Ligtenbarg

De volgende personen zijn op dit moment vriend van de Stichting Historische Kring Kotten:

 • Mevrouw J. Aarnink-Beusink
 • De heer G. Beskers
 • De heer G.J. Boeijink
 • Mevrouw A. Enning-Huiskamp
 • De heer J. Kruisselbrink
 • De heer E. Kruisselbrink
 • De heer J.H. te Kulve
 • De heer A.J.F. Ligtenbarg
 • Mevrouw G. Ligtenbarg-Luikenhuis
 • De heer J.A. Meerdink
 • De heer J. Naaldenberg
 • De heer G. Nijenhuis
 • De heer C. Nijhof
 • De heer R.A.C. Roos
 • De heer J.W. Schreurs
 • De heer J. Stronks
 • De heer J.H.Toebes
 • De heer E. Wiggers
 • De heer J.H. Wilterdink

De SHKK heeft de volgende doelstellingen:

 1. De stichting heeft ten doel de navorsing en bestudering van de geschiedenis in en rondom Winterswijk Kotten en de landsgrens overschrijdende regio, het bevorderen van de kennis van deze geschiedenis en het wekken van belangstelling daarvoor.
 2. De stichting tracht deze doelstelling te realiseren door:
  1. Het opsporen, verzamelen en archiveren van gegevens omtrent deze geschiedenis;
  2. Het uitgeven van publicaties in kranten, periodieken e.d.;
  3. Het doen verschijnen van andere publicaties;
  4. Het organiseren van werkvergaderingen van sympathisanten;
  5. Het organiseren van tentoonstellingen, symposia en evenementen;
  6. En voorts met alle andere wettige middelen, die tot het bereiken van de voren omschreven doelstelling bevorderlijk zijn.
  7. Samenwerking met andere partijen

Bijeenkomsten bestuur en vrienden

 • Bestuur en vrienden komen bij elkaar elke eerste zaterdag van de maand van 10:00-12:00 uur.
 • De bijeenkomsten worden gehouden bij café Schreurs, Kottenseweg 119, 7101AA Winterswijk Kotten

Vier werkgroepen

De SHKK kent op dit moment vier werkgroepen. Afhankelijk van belangstelling en competenties kun je als vriend je aansluiten bij één of meer werkgroepen. Deze werkgroepen houden afzonderlijke bijeenkomsten. Zie onze website www.historischekringkotten.nl

Heb je vragen of opmerkingen over het werk van de historische kring kotten? Vul dan het contactformulier in op de site www.historischekringkotten.nl of stuur rechtstreeks een mailtje naar info@historischekringkotten.nl