Gymnastiek

Kottense Gymnastiek Vereniging


Contactpersoon: W.Severins tel. 563683

 


Op 1 juli 1930 werd de Kottense Gymnastiekvereniging (KGV) opgericht. Het was de eerste gymnastiekvereniging in de buurtschappen. De Winterswijkse Gymnastiekvereniging (WGV) bestond al. 
Om de Kottenaren warm te maken voor het oprichten van een gymnastiekvereniging besloten de initiatiefnemers om de WGV een demonstratie-uitvoering te laten geven.  Dat gebeurde op zondag 25 mei 1930 in het Feestgebouw te Kotten. Voor een kwartje kon iedereen die belangstelling had de ‘Propaganda-Gymnastiek-Uitvoering bijwonen.
De heren Kappers (hulppostkantoor Kotten) en Beernink (postbode) hadden samen met de beide schoolmeesters in Kotten, de heren Meinen en Boxem, een uitnodiging opgesteld, waarbij ze niet nalieten de voordelen van gymnastiek op te noemen. Er bestond vroeger meestal een zekere weerstand tegen alles wat onbekend en nog niet eerder geweest was. Het sloeg kennelijk aan, want op 1 juli van dat jaar werd dan officieel de KGV opgericht en kon men gelijk al een groot aantal leden noteren. 
Er moest natuurlijk ook iemand komen als leider en daarvoor vond men de heer Minck bereid, mits hij per auto van Winterswijk naar Kotten vervoerd werd. 
Het ging goed met de vereniging en vijf jaar later kunnen we op een foto, die gemaakt werd ter gelegenheid van het eerste lustrum, een zestigtal leden tellen.Eerst werd er geoefend in het Feestgebouw, maar toen Kotten de beschikking kreeg over een nieuwe school met gymlokaal, mocht men onder bepaalde voorwaarden daarvan gebruik maken


Oude foto waarbij op een voetbalveld wordt gegymd

In de eerste jaren beschikte men nog niet over eigen toestellen en moest men deze lenen van de WGV. Later werden eigen toestellen aangeschaft, zoals een rekstok en een brug. Wat in eerste instantie ook ontbrak was een vaandel. Toen men een plaatje aangeboden kreeg wat op het vaandel aangebracht moest worden, werd het tijd om voor een vaandel te zorgen. Zoals zo vaak, werd ook nu een beroep gedaan op de vrijgevigheid van de bevolking van Kotten.
Toen in enkele jaren tijds drie van de oprichters overleden, werd de laatst overgeblevene, de heer Kappers, voorzitter.

 


Historie van de K.G.V.

De Tweede Wereldoorlog zorgde voor een onderbreking in de activiteiten van de vereniging en de toestellen moesten zelfs ergens worden ondergebracht. Gelukkig hebben ze de oorlog ongeschonden overleefd en konden ze weer gebruikt worden. Men had vlak na de oorlog een 150 leden, maar daar kwam enkele jaren later de klad in, want een vijftigtal leden liet zich schrappen.
In 1950 werd het twintigjarig jubileum gevierd en de heer Kappers werd benoemd tot erelid en erevoorzitter. Het vieren van het dertigjarig jubileum viel helaas door weersomstandigheden letterlijk in het water.
In de zestiger jaren groeide het aantal leden weer gestaag, mede door de aanwas van jeugdleden en in 1969 kon men dan ook 200 leden tellen. In 1980 werd het vijftigjarig bestaan gevierd en kregen vier leden, die al sinds de oprichting lid waren geweest, een eremedaille in zilver. Het waren Jo Nijweide-Verink, Albert te Selle, Jan Schreurs en Henk Huiskamp (die ook heel lang voorzitter is geweest). De heren Huiskamp en Schreurs kregen bovendien van de bond een gouden speld van verdienste, terwijl de heer Schreurs door de burgemeester een zilveren medaille in de Orde van Oranje Nassau kreeg opgespeld.
Het karakter van de gymnastiekvereniging veranderde in de loop der tijd: elementen als volleybal, trimmen en jazzgymnastiek deden hun intrede.